KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: Dostawa pokładów sitowych poliuretanowych do przesiewaczy

Organizator:
TAURON Wydobycie S.A

Adres:
ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno

Województwo / powiat:

śląskie, powiat Jaworzno

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

32 618 5147

E-mail:

leszek.chojnacki@tauron-wydobycie.pl

Strona WWW:

https://swoz.tauron.pl

Opis:

Dostawa pokładów sitowych poliuretanowych do przesiewaczy typ PWE-1 2000X5000 i PWE 1-1440 X 4000 mm wzmacniane konstrukcją stalowa dla TAURON Wydobycie SA
Opis zapytania Świadectwo kontroli jakości, termin płatności 60 dni, termin dostawy 24 dni, gwarancja 12 m-cy, certyfikat.
Kategoria zakupowa 3.38. Części do przesiewaczy i separatorów

Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 08-06-2016 11:28
Termin składania ofert 10-06-2016 10:20
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=30059

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia Tauron-Wydobycie
Termin wykonania zamówienia 30.06.2016 r.

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:

TAURON Wydobycie S.A
Imię: Leszek
Nazwisko: Chojnacki
Ulica: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-600
Email: leszek.chojnacki@tauron-wydobycie.pl
Telefon: 32 618 5147