KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Dostawa młotków kutych do wirnika kruszarki

Strona WWW:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/44284

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Opis:
Dostawa młotków kutych do wirnika kruszarki
Nazwa: Młotek kuty RYS.40.80.02.0.05 / h
Opis: 1 kpl = 70 szt
Ilość: 2 [kpl.]
ZAPYTANIE OFERTOWE.
Szanowni Państwo
W imieniu Górażdże Cement S.A. należącej do grupy Heidelberg Cement zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie młotków kutych do wirnika kruszarki młotkowej 40.99 wg poniższych wytycznych:
1 Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do Górażdże Cement S.A, zakład w Choruli młotków kutych do wirnika kruszarki młotkowej 40.99 wykonanych zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczną
o Młotek kuty RYS.40.80.02.0.05 / h 2 kpl = 140 szt
1 kpl = 70 sztuk
Termin dostawy: 1 kpl - 16.06.2016 oraz 1 kpl 9.09.2016
Informacja techniczna
Marek Sekuła
EMAIL :marek.sekula@gorazdze.pl
TEL.: + 48 77 446 8580 693 136 041
2 Wytyczne wykonania młotków do kruszarki młotkowej.
- opracowanie technologii wykonania w/w elementów
- Zakup materiałów niezbędnych do ich wykonania
- Wykonanie elementów zgodnie z załączonym rysunkiem
- Wymagana obróbka wykonanych elementów - na gotowo
- Udzielenie odpowiednich gwarancji
- Zabezpieczenie elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu i składowania gotowych wyrobów
- Transport gotowych wyrobów do Zleceniodawcy
- Dokonanie odbioru jakościowego w zakładzie Zleceniodawcy przy współudziale Zleceniobiorcy na podstawie protokolarnego odbioru podpisanego przez obydwie strony.
Wymagane dokumenty przed przystąpieniem do odbioru jakościowego:
Urządzenia lub materiały powinny spełniać wymogi stawiane przez PN, BHP, CE i inne obowiązujące przepisy dla danego typu urządzeń oraz posiadać wymagane atesty. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub, jeśli nie jest wymagany, deklarację zgodności towaru z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami, wszelkiego rodzaju raporty badań i Karty kontroli oraz wszystkie inne dokumenty wymagane i obowiązujące dla danego typu materiałów.
- atesty hutnicze materiału
- kartę pomiaru
- inne obowiązujące

Miejsce i termin składania:

Rozpoczęcie transakcji: 2016-01-18 08:56:58
Zakończenie transakcji: 2016-01-29 11:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/44284TYLKO U NAS

Miejsce i termin realizacji:

Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw
Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże

Wymagania:

Wymagania dodatkowe
Termin dostawy (czerwiec 1 kpl oraz wrzesień 1 kpl)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy)
Warunki płatności (przelew minimum 30 dni)
Specyfikacja (Młotek kuty wg. dokumentacji)
Gwarancja (Podać warunki gwarancji)
Cena (Podać cenę jednostkową - szt)
Wartość (Podać ogólną wartość oferty)
Preferowany termin płatności w dniach: