KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Dostawa czterech kompletów okładzin kruszących do kruszarki stożkowej HP3

Opis:

Dostawa czterech kompletów okładzin kruszących do kruszarki stożkowej HP3
Opis postępowania Okładziny kruszące: wewnętrzna i zewnętrzna na II stopień kruszenia(medium)
Grupa asortymentowa N0203 - Części do kruszarek
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia etapu postępowania 2015-11-13 13:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
Data i godzina zakończenia etapu postępowania 2015-11-18 13:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
Termin zadawnia pytań 2015-11-16 15:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=315353

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Dostępne waluty Waluta oferty
PLN
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Przy składaniu oferty elektronicznej wymagane jest załączenie skanu oferty cenowej zawierającej następujące informacje: -cena loco zamawiający, -termin i forma płatności -dokładne gatunki -termin realizacji zamówienia po jego otrzymaniu - preferowany pierwsze dwa komplety nie później niż 49 tydzień, pozostałe do 51 tydzień 2015 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o wskazanie towarów objętych załącznikiem nr 11 i 13 do zmiany Ustawy o podatku VAT oraz oznaczenie towarów wg PKWiU pod rygorem odrzucenia oferty. o W przypadku oferty na towary zawarte w załączniku nr 13 Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami ( aktualne przez okres 3 m-cy) bądź przedłożyć informację o złożeniu kaucji gwarancyjnej pod rygorem odrzucenia oferty Miejsce dostawy: mag.101 Polkowice, ZWR Polkowice. Miejsca dostaw podane w uwagach przy towarze
W postępowaniu dopuszcza się uczestnictwo wyłącznie podmiotów zarejestrowanych jako czynny podatki podatku od towarów i usług. Do oferty prosimy dołączyć zaświadczenie z US o czynnym podatniku VAT
UWAGA: BRAK DOŁĄCZONEGO SCANU OFERTY Z WYMAGANIAMI OPISANYMI POWYŻEJ SKUTKOWAĆ BĘDZIE ODRZUCENIEM OFERTY
Postanowienia umowy/ zlecenia brak umowy/zamówienie realizowane w oparciu o warunki zakupu na str. www.mercus.com.pl
Załączniki dla Oferentów BRAK PLIKU