KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: dostawa części zamiennych do przesiewacza dwupokładowego

Opis:
Dostawa części zamiennych do przesiewacza dwupokładowego 1,0x2,6
Opis zapytania Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przesiewacza dwupokładowego popiołu dennego typ 1,0x2,6 produkcji MAKRUSZ SA zainstalowanego na kotle OFz-201, w następującym zakresie:
1. SITO GÓRNEGO POKŁADU 995x2200mm sito plecione o oczku 6x6 mm, średnica drutu fi 2,5 mm - 1 szt.
2. ZACZEP SITA GÓRNEGO Z TULEJAMI OCHRONNYMI(z tworzywa sztucznego) - 1 szt.
3. SITO DOLNEGO POKŁADU 995x2200mm sito tkane o oczku 0,63x0,63 mm, średnica drutu fi 0,4 mm - 2 szt.
4. ZACZEP SITA DOLNEGO Z TULEJAMI OCHRONNYMI(z tworzywa sztucznego) - 1 szt.
5. USZCZELKA PROGOWA SITA GÓRNEGO US-27- 10 mb
6. USZCZELKA ZABEZPIECZAJĄCA SITA fi 14x25 - 30 mb
7. ZACZEP SITA - 1 szt.
8.WIBRATOR EL.BM 15-0150 0,95kW 1500obr/min - 1 szt.
________________________________________
Producentem przesiewacza i właścicielem dokumentacji wykonawczej pozycji 1-7 jest firma MAKRUSZ S.A. Bydgoszcz.
Producentem i właścicielem dokumentacji wykonawczej pozycji 8 jest firma Vibra Pol Sp. z o.o. - Poznań
_______________________________________
Dla pozycji 1-7 Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na produkty równoważne. Za produkt równoważny uważa się produkt, który będzie miał takie same wymiary, parametry techniczne, a jakość wykonania i materiały będą nie gorsze niż zastosowane w produktach oryginalnych oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy dołączyć do oferty wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 3).
Dla pozycji 8 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert na produkty równoważne.
Zamawiający przewiduje możliwość zorganizowania wizji lokalnej na wniosek wykonawcy.
____________________________________
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - magazyn Elektrowni Jaworzno II, 43-603 Jaworzno, ul. Energetyków 15 - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- Wykonawca gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru pozycji z oferty.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.
2. Proponowany termin dostawy oraz warunki udzielonej gwarancji należy określić w ,,Tabeli warunków dostawy" (Załącznik nr 2). Skan wypełnionej i podpisanej tabeli prosimy dołączyć do oferty.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji, na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta - Załącznik nr 1
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 10-06-2015 11:11
Termin składania ofert 03-07-2015 12:00
https://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=12587

Miejsce i termin składania:
Data wszczęcia postępowania 10-06-2015 11:11
Termin składania ofert 03-07-2015 12:00
https://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=12587