KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: Dostawa części zamiennych do kruszarek żużla

Organizator:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A

Adres:
ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

Województwo / powiat:
śląskie, powiat Jaworzno

Państwo:
Polska

Telefon / fax:
32 715 55 60

E-mail:
joanna.glowacz@tauron-wytwarzanie.pl

Strona WWW:
https://swoz.tauron.pl

Opis:
Dostawa części zamiennych do kruszarek żużla typu KRUE 02
Opis zapytania Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do kruszarki żużla typu KRUE 02 produkcji ELEWATOR S.A., w zakresie:
1. WIRNIK KRUE RYS. 05-07 KRUSZARKA ŻUŻLA KRUE 02 1 kpl.
2. UŁOŻYSKOWANIE KRUSZARKA ŻUŻLA KRUE 02 1 kpl.
3. RUSZT DOLNY WYMIENNY RYS. KRUE 05-17 KRUSZARKA ŻUŻLA KRUE 02 1 szt.

Miejsce i termin składania:
Data wszczęcia postępowania 29-04-2016 11:49
Termin składania ofert 09-05-2016 12:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=27800

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
Termin wykonania zamówienia do 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę

Wadium:
nie wymagane

Wymagania:
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Joanna
Nazwisko: Głowacz
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: joanna.glowacz@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 32 715 55 60

Język kontaktu:
polski

Numer dokumentu:
2016/PP/TW-E01/TW-E01/01429/L/E

Źródło:
Internet i własne