KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: dostawa części eksploatacyjnych do kruszarki szczękowej

Miejsce i termin składania:
Data i godzina rozpoczęcia etapu postępowania 2015-06-18 09:30 (Europe/Warsaw UTC +02:00)
Data i godzina zakończenia etapu postępowania 2015-06-26 13:00 (Europe/Warsaw UTC +02:00)
Termin zadawnia pytań 2015-06-26 13:00 (Europe/Warsaw UTC +02:00)
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=303920
Opis postępowania Dostawa części eksploatacyjnych do kruszarki szczękowej C106 i stożkowej HP3:
1.Dystrybutor do kruszarki HP3-szt. 5
2.Klin blokujący do kruszarki C106-szt. 2
3. Klin mocujący do kruszarki C106 -szt. 2
4. Tulejka do kruszarki HP3 -10 szt.
5. Podkładka sprężysta do kruszarki HP3- 24szt.
Grupa asortymentowa N0405 - CZĘŚCI ZAMIENNE I PODZESPOŁY - Części do urządzeń górniczych - Części kruszarek -
Czy umowa ramowa? Nie