KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Dostawa części do kruszarki

Opis:

Dostawa części do kruszarki C106
Opis postępowania Dostawa części zamiennych do kruszarki C106, zgodnych z nr katalogowymi:
1. Tuleja naciągowa - szt 1
2. Pokrywa - szt 1
3. Nakrętka tulei naciągowej - szt 3
4. Labirynt - szt 2
5. Amortyzator boczny korpusu kruszarki- szt 8
6. Amortyzator dolny korpusu kruszarki - szt 4
Grupa asortymentowa N0405 - Części kruszarek
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia etapu postępowania 2015-12-14 10:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
Data i godzina zakończenia etapu postępowania 2015-12-17 10:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
Termin zadawnia pytań 2015-12-17 10:00 (Europe/Warsaw UTC +01:00)
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=318072

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Dostępne waluty Waluta oferty
PLN
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. Dysponowanie potencjałem na realizację przedmiotu postępowania zgodnym z nr katalogowym.
2. Termin realizacji do 11.01.2016 roku.
3. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT
4. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia (w tym transport)
Postanowienia umowy/ zlecenia 1. Termin realizacji do 11.01.2016roku
2. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.
3. Miejsce dostawy:
Metraco S.A. Oddział Produkcji Kruszyw
ul. Zukowicka 1
67-200 Głogów
Załączniki dla Oferentów BRAK PLIKU

Kontakt:

KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Magdalena
Nazwisko: Tkacz
Ulica: ul. Św. M. Kolbe 9
Miejscowość: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Email: magdalena.tkacz@metraco.pl
tel. 76 74 78 200
Dane