KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Części zamienne do kruszarek szczękowych

Opis:
Częsci zamienne do kruszarek szczękowych R 40.20 , R 40.15 - zap. 15972708
Treść zapytania:
Zapraszam do przedstawienia ofert na dostawę częsci zamiennych kruszarek szczękowych:
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Listwa łożyskowa do kruszarki szczękowej typ 4020. 6 Sztuka
2. Listwa łożyskowa R40.15.12.0.19/a 6 Sztuka
3. Płyta rozporowa rys.40.20.02.0.31 4 Sztuka

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
07- 03- 2016 11: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
11- 03- 2016 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
07- 03- 2016 11: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
j/n