KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Części do Kruszarki

Opis:
Części do Kruszarki
Opis zapytania Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie dostawy:
1. NAKŁADKA SZCZĘKI RYS.HW-003-005-2 OP-650-KRUSZARKA HW-059bM - 12 szt.
2. ŁAŃCUCH ROLKOWY 32 B1 PN/77/M84168 - 5 m
Dostawa jednorazowa, do 18.12.2015 (MD317145).
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - magazyn Zamawiajacego: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty
- towar musi być fabrycznie nowy,
- przy dostawie wymagane aktualne świadectwa jakości, certyfikaty, karta gwarancyjna (min 12 m-cy)
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części przedmiotu oferty
- cena z oferty niezmienna niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji, na którą składana jest oferta (za 1 szt./ 1 m), na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji będącej przedmiotem zapytania.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta - instrukcja oraz załącznik nr 1 (do uzupełnienia i odesłania)
4.Zastrzeżenia Zamawiajacego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej
Kategoria zakupowa 3.10. Kruszarki żużla

Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 06-11-2015 00:00
Termin składania ofert 12-11-2015 12:00
https://swoz.tauron-pe.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=19516

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
Termin wykonania zamówienia 18.12.2015

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Tak
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Nie
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Andrzej
Nazwisko: Opitek
Ulica: ul. Lwowska 23
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-389
Email: andrzej.opitek@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 32 715 55 66

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
Termin wykonania zamówienia 18.12.2015

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Tak
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Nie
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Andrzej
Nazwisko: Opitek
Ulica: ul. Lwowska 23
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-389
Email: andrzej.opitek@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 32 715 55 66