KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Zakup przesiewacza WP 2 - 1,5x5,5

Opis:
,,Zakup przesiewacza WP 2 - 1,5x5,5 dla ZPMW KHW S.A. KWK Wujek Ruch Śląsk."

Specyfikacja:

Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.khw.pl


Miejsce i termin składania:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2015r. do godz. 08:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/312/2015 - ,,Zakup przesiewacza WP 2 - 1,5x5,5 dla ZPMW KHW S.A. KWK Wujek Ruch Śląsk."

Otwarcie:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.11.2015r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Katowice ul. Damrota 16-18 (I piętro) pokój 139

Miejsce i termin realizacji:

Termin realizacji: do 31.12.2015