KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: zakup kruszarki laboratoryjnej

Zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej do rozdrabniania paliw stałych (węgiel kamienny)
Warunki do spełnienia przez Dostawcę:
1. Rozdrabnianie węgla kamiennego o wilgoci całkowitej pow. 20%.
2. Szerokość szczeliny roboczej wylotowej od 1 do 15 mm z możliwością ręcznej regulacji w zależności od potrzeb.
3. Rodzaj zasilania - dopuszczane zasilanie trójfazowe.
4. Wydajność [ kg/min ] nie mniej niż 15 kg / min.
5. Zapewnienie braku zmiany zawartości wilgoci w paliwie stałym podczas mjelenia (brak efektów cieplnych).
6. Elementy kruszące urządzenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
7. Instrukcja obsługi w j. polskim.
8. Gwarancja min 24m-ce.
9. Dostawa z montażem i szkoleniem pracowników w siedzibie MPEC Sp. z o.o Włocławek.

Termin i miejsce składania ofert:
1. Pisemną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Płockiej 30/32 we Włocławku, do sekretariatu Prezesa Zarządu, do dnia 03.07.2015 r. do godz. 1300
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
"Zakup kruszarki czterowalcowej do rozdrabniania paliw stałych (węgla kamiennego). nie otwierać oferty przed 03.07.2015 r. przed godz. 1300." Koperta powinna zawierać nazwę Zamawiającego i Dostawcy.