KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: wykonanie płyty czołowej rusztu

Opis:

Nazwa postępowania: Przedmiotem postępowania jest wykonanie płyty czołowej rusztu noży stałych kruszarki popiołu oraz frezowanie płyty czołowej rusztu noży stałych zgodnie z załączonym rysunkiem.
Opis postępowania: W imieniu Zamawiającego CEZ Chorzów SA zapraszamy do udziału w postępowaniu na wykonanie płyt czołowych rusztu noży stałych kruszarki popiołu oraz frezowanie płyt czołowych rusztu noży stałych zgodnie z załączonym rysunkiem
Szczegóły znajdują się w załacznikach