KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych trzech przesiewaczy kontrolnych.

Opis:
,,Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych trzech przesiewaczy kontrolnych dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KHW S.A. KWK ,,MYSŁOWICE-WESOŁA" "

Specyfikacja:

Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.khw.pl/?d=215

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2015 r. do godz. 08:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/246/2015 - ,,Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych trzech przesiewaczy kontrolnych dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KHW S.A. KWK ,,MYSŁOWICE-WESOŁA" ".
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Specyfikacja:

Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.khw.pl/?d=215

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2015 r. do godz. 08:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/246/2015 - ,,Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych trzech przesiewaczy kontrolnych dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KHW S.A. KWK ,,MYSŁOWICE-WESOŁA" ".
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.