KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Stacja przesypowa z przenośnika na przesiewacz wibracyjny

Opis:
Stacja przesypowa z przenośnika na przesiewacz wibracyjny wyk. wg rys 06-3343-1


Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Stacja przesypowa z przenośnika na przesiewacz wibracyjny
wyk. wg rys 06-3343-1, 1 szt.

przesyp należy wyłożyć od wewnątrz blachą HTK 900 gr. 20 mm.

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH "Bolesław" S.A. - Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce "Zapytania ofertowe" wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 17.02.2016r godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:
termin dostawy: do dnia 12.04.2016 r.