KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Segment płaszcza kruszarki zębatej

Opis:
Segment płaszcza kruszarki zębatej I stopnia wyk. wg rys. nr II/B-143-00

Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Segment płaszcza kruszarki zębatej I stopnia

wyk. wg rys. nr II/B-143-00 - 10 szt.

Miejsce i termin składania:
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH "Bolesław" S.A. - Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce "Zapytania ofertowe" wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 14.01.2016r godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:

termin dostawy: 25.03.2016r.

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Kontakt:

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937.
Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44
wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .