KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Remont kruszarki ścianowej

Opis:
,,Remont kruszarki ścianowej typu KS-4 dla KHW S.A. KWK ,,Mysłowice-Wesoła"

Specyfikacja:

Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.khw.pl

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2015r. do godz. 8:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/321/2015/KH - ,,Remont kruszarki ścianowej typu KS-4 dla KHW S.A. KWK ,,Mysłowice-Wesoła".
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Otwarcie:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.11.2015r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Katowice ul. Damrota 16-18 (I piętro) pokój 139

Specyfikacja:
Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.khw.pl

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2015r. do godz. 8:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/321/2015/KH - ,,Remont kruszarki ścianowej typu KS-4 dla KHW S.A. KWK ,,Mysłowice-Wesoła".
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Otwarcie:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.11.2015r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Katowice ul. Damrota 16-18 (I piętro) pokój 139