KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Kruszenie betonu, gruzu ceglanego i asfaltu zdeponowanego na wysypisku

Opis:

Kruszenie betonu, gruzu ceglanego i asfaltu zdeponowanego na wysypisku w Milewie
Przedmiot zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: "Kruszenie betonu, gruzu ceglanego i asfaltu zdeponowanego na wysypisku w Milewie."

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest kruszenie betonu, gruzu ceglanego i asfaltu (frakcje 0-45mm) zdeponowanego na wysypisku w Milewie.

2.2 Całość prac należy wykonać specjalistycznym sprzętem (kruszarką) wraz z załadunkiem i obsługą.

2.3 Pokruszony materiał należy złożyć na pryzmie umożliwiającej ocenę wagi skruszonego materiału (pryzma regularna).

2.4 Wszystkie prace związane z kruszeniem betonu, gruzu ceglanego i asfaltu będą następowały według szczegółowych wskazań Zamawiającego.

2.5 Prace mają być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i pod nadzorem Urzędu Gminy Nowe.

2.6 Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków.

2.7 Rozliczenie następować będzie według określonych w formularzu ofertowym stawek za kruszenie 1 tony materiału.

3. Szacowana waga betonu, gruzu ceglanego i asfaltu w okresie obowiązywania umowy: około 1800 ton.

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/ listem do dnia 22 lutego 2016r. do godziny 12:00, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Nowe pok. nr 5.

Miejsce i termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 11 kwietnia 2016r.

Wymagania:

dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach