KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Elementy złączne ocynkowane

Elementy złączne ocynkowane 61/12/2015/ZMS KLM 41/ZMS/2015

Proszę o przedstawienie kompletnej oferty cenowo-terminowej na elementy złączne wg limitów ilościowych oraz gatunków według załączonego wykazu:
karta limitowa nr 41_ZMS_2015 - DL 3 - Zsypnica podziarna z przesiewacza - str.2
Podsumowana oferta winna posiadać wliczone wszelkie koszty  świadectw jakości i dostawy.
Proszę o nie zmienianie w ofercie klas i gatunków  bez uzgodnień.


Miejsce i termin składania:

Termin składania ofert
2015-12-07 g.12:00:00 (pozostało )

Miejsce i termin realizacji:

Data Dostawy 2015-12-11
Miejsce Dostawy Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Oddział Śląsk w Katowicach
ul. Porcelanowa 18
40-246 Katowice

Wymagania:

Wymagane dokumenty Świadectwo odbioru 3.1 PN-EN 10204 ze znakiem CE
Oferty częściowe Nie

Uwagi:

Okres ważności oferty 2 tygodnie