KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Dostawa kruszarki

Opis:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK "Makoszowy"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SWO.


Telefon / fax:
(032) 289 57 40, 351 33 64