KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Dostawa kompletnego przesiewacza WK2-2,2 x 6,0

Opis:
Dostawa kompletnego przesiewacza WK2-2,2 x 6,0 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK "Bobrek"


Miejsce i termin składania:
Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu - w zaklejonych kopertach w następującym miejscu:
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK "Bobrek"
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Budynek księgowości, Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 5
do dnia 25.09.2015 r. do godz. 08:30
Otwarcie ofert. 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.09.2015 r. o godz. 09:00 w miejscu: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek" ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom Budynek księgowości, Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8