KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Dostawa i uruchomienie trzypokładowego przesiewacza mobilnego

Opis:
Dostawa i uruchomienie trzypokładowego przesiewacza mobilnego dla KHW S.A. KWK "Murcki-Staszic"

Specyfikacja:
Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.khw.pl/?d=215

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2015 r. do godz. 08:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/307/2015 - ,,Dostawa i uruchomienie trzypokładowego przesiewacza mobilnego dla KHW S.A. KWK "Murcki-Staszic". ".
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Otwarcie:

1.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.11.2015 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Katowice ul. Damrota 16-18 (I piętro) pokój 119

Specyfikacja:
Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.khw.pl/?d=215

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2015 r. do godz. 08:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/307/2015 - ,,Dostawa i uruchomienie trzypokładowego przesiewacza mobilnego dla KHW S.A. KWK "Murcki-Staszic". ".
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Otwarcie:

1.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.11.2015 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Katowice ul. Damrota 16-18 (I piętro) pokój 119