KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: dostawa aparatury kontrolnej i badawcze

Opis:

3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obejmująca: - Część 1 - dostawa laboratoryjnego przesiewacza wibracyjnego z napędem elektromagnetycznym - Część 2 - dostawa mikroskopu - Część 3 - dostawa devara ciekłego azotu - Część 4 - dostawa pieca komorowego - Część 5 - dostawa zestawu do przygotowywania mieszanin z modułem mieszadła i wytrząsarki - Część 6 - dostawa wytrząsarki - Część 7 - dostawa wytrząsarki - Część 8 - dostawa wytrząsarki laboratoryjnej z łaźnią wodną

Miejsce i termin składania:

12. Miejsce i termin składania
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1201, w terminie do dnia 28.10.2015r. do godz. 11:00.