KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Części i elementy urządzeń

Opis:
Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych
JSW S.A.
Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary
Uwagi
1.
blacha osłonowa 2060x870 B-1600
dla KWK Budryk
5 szt.
2.
kadź na ZNCL2 500x600 stalowa
kwasoodporna z 2 uchwytami i
pokrywą dla KWK Budryk
4 szt.
3.
przeciwnakrętka nr M22x1,5-FE/ZN5
PN-73109 osadzarka OM-24D dla
KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Ruch Zofiówka
10 szt.
4.
podbierak frakcji pływalnej stal
kwasoodporna dno sitow. 0,5mm dla
KWK Krupiński
1 szt.
5.
koło zębate wibratora odwadniarki
WOW z tekstolitu z=74 m=3 wg rys.
1061 dla KWK Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie Ruch Borynia
1 szt.
6.
cylinder hydrauliczny CJ2f -18-
80/45/630 DGZ + ucho zbiornik
obmiarowy dla KWK Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
4 szt.
7.
kadz cylindryczna na ciecz ciężką
460x500 stal ocynkowa z pokrywą
szczelną dla KWK Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie Ruch Borynia
1 szt.
8.
przekładnia ślimakowa W701-S-380-
AP-P1 wózka wyg.wzp 1400 dla KWK
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch
Zofiówka
1 szt.
9.
pierścień ochronny gardzieli HK-
1310-09A Nael-3A dla KWK Krupiński
1 szt.
10.
łańcuch przesuwu płyt P50 R31
Diemme GHT 1500 dla KWK Budryk
60 szt.
2/6
11.
sito z blachy C10 3x1000x2000 t=30
18G2A dla Knurów - Szczygłowice
Ruch Knurów
10 szt.
12.
sito szczelinowe stożkowe OSO-2400
S=0,6mm rys.133-0009 dla KWK
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch
Jas-Mos
1 szt.
13.
rozdzielacz przestrzeni roboczej H-
4WEH16-C-73/G24NS2Z4 układu
hydraulicznego prasy filtracyjnej PFROW
750 dla KWK Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas-Mos
2 szt.
14.
śruba dwustronna m42x2-640 kpl.
K101-18-3 przesiewacz wp dla KWK
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch
Borynia
1 szt.
15.
stożek wylotowy 195/292 1M452-
4.33 Hydrocyklon poliuretanowy dla
KWK Krupiński
5 szt.
16.
zestaw 3-krążnikowy NGT 133/1600
<30 st. zest. na ceowniku dla Knurów
- Szczygłowice Ruch Knurów
30 szt.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2015-10-07 23:59:00

Otwarcie:

Czas aukcji Data: 12.10.2015 Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:15:00

Miejsce i termin składania:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2015-10-07 23:59:00

Otwarcie:
Czas aukcji Data: 12.10.2015 Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:15:00