KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot:Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego mobilnego sita obrotowego z kompletnym wyposażeniem

Opis:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego mobilnego sita obrotowego z kompletnym wyposażeniem
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego (rok produkcji 2015), mobilnego sita obrotowego z opcją wykupu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2 Usługi leasingu finansowego (CPV) : 42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania. Parametry techniczne: Urządzenie nie może być prototypem, fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2015- przy czym nie dopuszcza się pierwszego urządzenia w serii. Urządzenie służyć będzie do przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych, stabilizatu, kompostu, materiału strukturalnego, piasku i żwiru. Sito musi być urządzeniem mobilnym, na podwoziu przynajmniej tandemowym wyposażonym w ABS i przystosowane do poruszania się po drogach publicznych z prędkością do 80 kmh. Napęd główny urządzenia: Silnik elektryczny o mocy max. 30 kW. Napęd główny elektryczny a podzespołów urządzenia - elektryczny lub hydrauliczny, Pomocniczy agregat hydrauliczny do realizacji napędów (m.in. wysuwanie podpór, rozkładanie przenośników), Łączna moc zainstalowanych silników elektrycznych max. 35 kW, Zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu, Możliwość zasilania sita bezpośrednio z lokalnej sieci elektrycznej Bęben sita: Wymiary: średnica bębna min. 2000 mm, długość bębna min. 5500 mm, efektywna powierzchnia przesiewania sita min 28 m2 Bęben sitowy ułożony na rolkach podporowych pokrytych powłoką trudnościeralną, Bęben sitowy wykonany z jednolitego płaszcza stalowego, Czyszczenie powierzchni sita przy pomocy specjalnej szczotki walcowej o dużej średnicy min. 650 mm, Szczotka oczyszczana przy pomocy grzebienia, Pozycja robocza szczotki czyszczącej bęben przesiewacza regulowana mechanicznie, hydraulicznie lub elektrycznie. Bęben sitowy o oczkach w kształcie kwadratu lub koła 80x80mm i grubości ścianki sita 8 mm oraz dodatkowy bęben sitowy o oczkach 20 x 20 mm i grubości ścianki sita min. 6 mm Bęben wyposażony w ślimak prowadzący umieszczony wewnątrz bębna zapewniający optymalne prowadzenie materiału przesiewanego, Przy przeciążeniu bębna sita automatyczne wstrzymanie dalszego podawania i automatyczne uruchomienie podawania po wystąpieniu normalnego obciążenia, Napęd bębna przesiewającego: Napęd z silnika lub silników elektrycznych przenoszony na bęben tarciowo poprzez rolki napędowo - podporowe lub połączenie napędu ciernego i łańcuchowego lub za pomocą przekładni zębatej. Wymaga się wyposażenia urządzenia układ dociskający bęben do rolek napędowych w przypadku poślizgu bębna - w przypadku zastosowania napędu z wykorzystaniem rolek napędowych. Prędkość obrotowa bębna regulowana bezstopniowo w zakresie od 0 do 20 obr-min Podwozie: Przystosowane do holowania przy pomocy ciągnika lub samochodu po drogach publicznych (posiadające dopuszczenie do ruchu) z prędkością do 80 km-h, Wykonane jako przyczepa na osi min. tandemowej, Wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS, Wyposażone w specjalny uchwyt zakładany na sprzęg sita bębnowego, umieszczony na końcu dyszla pociągowego, umożliwiający przesuwanie przy pomocy np. ładowarki na placu kompostowym, Urządzenie wyposażone w hydraulicznie opuszczane podpory - przednie i tylne. Zasobnik: Pojemność zasobnika min. 5,0 m3, Wysokość zasypowa max. 3.000 mm, Szerokość zasypowa min. 4000 mm Na dnie zasobnika ułożony przenośnik podający o szerokości taśmy min 1.000 mm, Płynna regulacja prędkości przenośnika podającego Automatyczna regulacja prędkości taśmy przenośnika w zależności od obciążenia bębna, Przenośnik ułożony w zasobniku wyposażony w mechanizm automatycznego prowadzenia taśmy równolegle do osi maszyny. Przenośnik wyrzutowy frakcji podsitowej: Przenośnik z taśmą gumową, profilowaną, hydraulicznie składany i rozkładany, Bezstopniowe, hydrauliczne ustawienie nachylenia przenośnika, Długość całkowita min. 5 000 mm, Szerokość min. 800 mm, Taśma gumowa profilowana, Wysokość zrzutu min. 3.200 mm. Przenośnik wyrzutowy frakcji nadsitowej: Przenośnik z taśmą gumową, hydraulicznie składany i rozkładany, Bezstopniowe, hydrauliczne ustawienie nachylenia przenośnika, Szerokość przenośnika min. 800 mm, Taśma gumowa z przekładkami poprzecznymi, zapobiegającymi cofaniu się wyrzucanego materiału, Wysokość zrzutu min. 3.200 mm. Inne wymagania: Masa urządzenia gotowego do pracy max. 17.000 kg, DMC min. 17 000 kg Wymiary transportowe maszyny, Długość max. 11 950 mm, Szerokość max. 2.550 mm, Wysokość max. 4.000 mm, Taśmy wszystkich przenośników kwasoodporne, System automatycznego centralnego smarowania, Licznik motogodzin, Urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne wykonane z blach tłoczonych, Sterowanie maszyną za pomocą pulpitu sterowniczego Gwarancja i serwis: Gwarancja 2 lata lub 2000 motogodzin (decyduje pierwszy z osiągniętych parametrów) liczona od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Dostępność autoryzowanego serwisu w Polsce, przy czym czas reakcji nie dłuższy niż 48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia awarii, Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie wady fabryczne w okresie trwania gwarancji jakości, Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji niezbędne przeglądy okresowe oraz dostarczy niezbędne części zamienne i eksploatacyjne, przy czym koszty tych czynności pokryje Zamawiający. Dokumenty i świadectwa: Świadectwo zgodności z CE, Katalog części zamiennych, Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi sita obrotowego w języku polskim Dokumenty umożliwiające rejestrację drogową

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msokkozle.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Spółka z o. o. ul. Naftowa 7 47-230 Kędzierzyn-Koźle.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Spółka z o. o. ul. Naftowa 7 47-230 Kędzierzyn-Koźle