KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska Przedmiot: Zakup przesiewacza do mas ziemno-skalnych

Organizator:
Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o

Adres:
os. Czatkowice 248, 32-065 Krzeszowice

Województwo / powiat:

małopolskie, powiat krakowski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

Telefon123706126,666032393,123706172,660749479,Faks122821025

E-mail:
d.pawlowski@czatkowice.com.pl

Strona WWW:
https://swoz.tauron.pl

Opis:

Zakup przesiewacza do mas ziemno-skalnych
Kategoria zakupowa 3.37. Przesiewacze i separatory (3.37.)

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania wniosków/ofert Oferty należy składać do dnia 29-06-2016 r. do godz. 10:00 w kopercie zabezpieczonej przed niepowołanym otwarciem, w siedzibie Zamawiającego w budynku Zarządu - Sekretariat
w godzinach 700 - 1400, bądź przesłać na adres:
Kopalnia Wapienia ,,Czatkowice" sp. z o.o.
os. Czatkowice 248
32-065 Krzeszowice
Termin składania wniosków/ofert 2016-06-29 10:00

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia Kopalnia Wapienia ,,Czatkowice" sp. z o.o.
os. Czatkowice 248
32-065 Krzeszowice
Termin wykonania zamówienia do dnia 2016-11-30

Wadium:

66000,00 PLN

Wymagania:

Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej NIE
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej NIE
Wymagania pozostałe Zawarto w dokumentach zamieszczonych poniżej

Uwagi:

Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert Zakup przesiewacza do mas ziemno-skalnych :
Cena - 85,00%
Gwarancja i jej warunki - 15,00%

Kontakt:

Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o
Telefon 12 37 06 126, 666 032 393, 12 37 06 172, 660 749 479
Faks 12 282 10 25
E-mail d.pawlowski@czatkowice.com.pl, p.pekala@czatkowice.com.pl

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:

2016/KWC/KWC/02500/L

Źródło:

Internet i własne