KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Zakup i dostawa automatycznej, samojezdnej kruszarki mobilnej na podwoziu gąsienicowym

Opis:
Zakup i dostawa automatycznej, samojezdnej kruszarki mobilnej na podwoziu gąsienicowym
Dostawa fabrycznie nowej (nieuszkodzonej) mobilnej, wykonanej wyłącznie z nowych części, kruszarki na podwoziu gąsienicowym służącej do kruszenia elementów żelbetonowych, krawężników, marmuru, płytek chodnikowych, cegieł, zerwanego asfaltu, płyt nagrobnych, płytek klinkierowych, dachówek itp., kompletnej i zdatnej do całorocznego zastosowania Kompletna maszyna ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania energią

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgo.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. adres: ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce.