KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: zakup części do kruszarek, chłodnic i przenośników kubełkowych popiołu dennego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
Punkt kontaktowy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwe Koncjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia, Kancelaria Główna - Budynek Dyrekcji, pokój 6
97-400 Bełchatów
POLSKA
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.7.2015 - 12:00

Zakup części do kruszarek, chłodnic i przenośników kubełkowych popiołu dennego.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Części zamienne do kruszarki popiołu dennego RSAC-1108-2* produkcji Raumaster Oy o wydajności 64 m3/h i prędkości obrotowej 32 obr/min. Czynnik kruszony: popiół denny z komory paleniskowej kotła fluidalnego, erozyjny o temp. do 300°C. Rozróżnia się wykonanie lewe i prawe kruszarki: lewe - silnik umieszczony z lewej strony, prawe - silnik umieszczony z prawej strony.
1. WIRNIK 1L (rotor 1L*) - wykonanie lewe
2. WIRNIK 2R (rotor 2R*) - wykonanie lewe
3.OBUDOWA ŁOŻYSKA 2 (free end 2*) - wykonanie lewe
4.OBUDOWA ŁOŻYSKA 2 (drive end 2*) - wykonanie lewe
5.OBUDOWA ŁOŻYSKA 1 (drive end 1*) - wykonanie lewe
6. OBUDOWA ŁOŻYSKA 1 (free end 1*) - wykonanie lewe
7. OBUDOWA ŁOŻYSKA 2 (free end 2*) - wykonanie prawe
8. OBUDOWA ŁOŻYSKA 2 (drive end 2*) - wykonanie prawe
9. OBUDOWA ŁOŻYSKA 1 (drive end 1*) - wykonanie prawe
10. OBUDOWA ŁOŻYSKA 1 (free end 1*) - wykonanie prawe
11. WIRNIK 1R (rotor 1R*) - wykonanie prawe
12. WIRNIK 2L (rotor 2L*) - wykonanie prawe
13. PRZECIWOSTRZE LEWE (counter blade*) - wykonanie lewe
14. PRZECIWOSTRZE PRAWE (counter blade*) - wykonanie prawe
15. SIATKA SITA (screen mesh*)

Części zamienne do podnośnika łańcucha 600x1150* (przenośnik kubełkowy) produkcji Raumaster Oy o wydajności 64 m3/h popiołu, wysokości podnoszenia 18,5 m, i prędkości łańcucha 0,6 m/s. Typ pracującego łańcucha: M315-A-160HD, kubełek: V=10,5 l. Czynnik przenoszony: popiół denny z komory paleniskowej kotła fluidalnego, erozyjny o temp. do 300°C.
16.ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE* - tylnego końca
17.OSŁONA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO* - tylnego końca
18.KOŁO ŁAŃCUCHOWE NAPĘDOWE Z=9 1/2 (szkielet koła łańcuchowego Z=9 1/2*)

Części zamienne do przenośnika ślimakowego chłodzonego wodą* (chłodnice śrubowe popiołu dennego) produkcji Raumaster Oy, typ: ?500 L=6140 m, wydajności 2,74-7,9 m3/h popiołu, prędkość obrotowa 2-5,8 obr/min, praca przy nachyleniu 5°, ciśnienie wody chłodzącej 7 bar. Czynnik schładzany: popiół denny z komory paleniskowej oraz przegrzewaczy INTREX(R) kotła fluidalnego, erozyjny o temp. na wlocie do 900°C, na wylocie schłodzony do ok. 260°C.
19.TYLNA CZĘŚĆ NAPĘDU* - pokrywa chłodnicy ślimakowej
20.RAMA L=6140* - korpus chłodnicy ślimakowej
21.SWOBODNY KONIEC* - pokrywa chłodnicy ślimakowej
22.ŚRUBA ?500* - z wałem chłodzonym wodą
*- nazewnictwo wg producenta urządzeń.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - wykaz części zamiennych.
Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414 000 EUR.