KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Świadczenie usług serwisowych, przeglądów i napraw przesiewaczy mobilnych

Opis:

Świadczenie usług serwisowych, przeglądów i napraw dwóch przesiewaczy mobilnych Powerscreen Chieftain 1400 w ZPM KW S.A. Oddział KWK "Marcel" w dwóch zadaniach:
Zadanie 1 - "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów i napraw dwóch przesiewaczy mobilnych Powerscreen Chieftain 1400 (oprócz silnika) w ZPM KW S.A Oddział KWK "MARCEL".
Zadanie 2 - "Świadczenie usług serwisowych, przeglądów i napraw silników Deutz w przesiewaczach mobilnych Powerscreen Chieftain 1400 w ZPM KW S.A Oddział KWK "MARCEL".


Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Marcel" 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 Dział Zamówień i Przetargów (Zarząd nr 1,I piętro pokój nr 24) do dnia 22-10-2015 do godz. 8.45

Otwarcie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22-10-2015o godz. 9.00 w: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Marcel" 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 (budynek Działu BHP sala nr 3)