KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Modernizacja budynku w zakresie dostosowania drogi transportowej przesiewacza do aktualnych przepisów w zakresie urządzeń transportu bliskiego, wykonanie belki montażowej

Opis:
Modernizacja budynku Płuczki II w zakresie dostosowania drogi transportowej przesiewacza U-835 do aktualnych przepisów w zakresie urządzeń transportu bliskiego, wykonanie belki montażowej o udźwigu Q=5,0 Mg


Miejsce i termin składania:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
Oddział KWK ,,Ziemowit"
43-143 Lędziny ul. Pokoju 4
Dział Zamówień i Przetargów
Budynek Rozdzielni Głównej, II Piętro, pokój nr 3
do dnia 11.08.2015 r. do godz. 8:50