KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dostawa stacjonarnych przesiewaczy

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa dwóch stacjonarnych przesiewaczy do Zakładu Odzysku I Unieszkodliwiania Odpadów MPGKSp. z o.o. ". Nr postępowania: ZP/14/2015.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
a) dostawa i montaż przesiewacza z pokładem płaskim do wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych, po procesie biosuszenia,
b) dostawa i montaż przesiewacza przerzutowego typy FLIP - FLOP z pokładem elastycznym do przetwarzania odpadów komunalnych po procesie stabilizacji tlenowej.
wraz z towarzyszącymi im niezbędnymi przenośnikami zsypowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja zamówienia.


Specyfikacja:
Specyfikacja zamówienia - dostępna/do pobrania na stronie www.mpgk.com.pl / zakładka zamówienia od dnia 28.09.2015 r.

Miejsce i termin składania:

Miejsce i termin składania ofert - oferty należy składać do dnia 07.10.2015r. do godz. 9:00 na adres Zamawiającego.