KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dostawa przesiewacza mobilnego 3-produktowego

Opis:
Dostawa przesiewacza mobilnego 3-produktowego dla KW S.A. Oddział KWK Piast

Miejsce i termin składania:
XVII. Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
Kompania Węglowa S.A.
Oddział KWK ,,Piast"
43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
Dział Zamówień i Przetargów, Budynek D, pok. nr 7
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 600 do godz. 1400.
w terminie do dnia otwarcia ofert, do godz. 8:45