KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego

Opis: Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego w ramach projektu Rozbudoowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów komunalnych, kompostu, odpadów drzewnych, odpadów budowlanych , gruzu, kamieni zwanego dalej urządzeniem, w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w HajnówceMiejsce i termin składania:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. zo.o., ul. Lowcza 4, 17-200 Hajnówka