KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dostawa kompletnych przesiewaczy wibracyjnych o ruchu kołowym do klasyfikacji wstępnej węgla surowego

Opis:

Dostawa 2 szt.kompletnych przesiewaczy wibracyjnych o ruchu kołowym do klasyfikacji wstępnej węgla surowego dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KW S.A.Oddział KWK "Bolesław Śmiały"
I. Zamawiający:
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Dostawa 2 szt. kompletnych przesiewaczy wibracyjnych o ruchu kołowym do klasyfikacji wstępnej węgla surowego dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KW S.A. Oddział KWK ,,Bolesław Śmiały".
2. Szczegółowy zakres zamówienia - (oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe) określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.