KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska. Przedmiot: Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych

Opis:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi. Wartość przedmiotu zamówienia poniżej 207 tys. euro. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 49 części. Adapter do uchwytów ESA 1 Aparat do podawania drogą wziewną leku Spiriva Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, kompatybilny z monitorem Drager Infinity Delta IPX-1 Dren połączeniowy Elektroda biopolarna do wewnętrznej stymulacji serca Filtr bakteryjny do kompresora CR - 60 Filtr powietrza do kompresora CR - 60 Filtr do dozownika tlenu KORGIEL MT02 Filtr do dozownika tlenu INMED do gniazda AGA Dyfuzer RTM Filtr do inhalatora Medel Pro Philips-PRO Family Filtr do inhalatora ApexMedical Filtr do inhalatora Astra ZenecaElisis Filtr do inhalatora DE Vilbis Filtr do inhalatora system 22 Filtr do lampy bakteriobójczej przepływowej Filtr do ssaka MEVAX 2200-02 Filtr strzykawkowy do kropli ocznych Filtry do wywoływarki AGFA 9FRN1 9FRN5 Fonendoskop Gilotyna do tabletek i zintegrowana kruszarka Głowica do spirometru Jaeger Kolanko do spirometru Jaeger Głowica pneumotachograficzna do spirometru LungTest 500 Igła do strzykawki krtaniowej typu LUER Klips na nos jednorazowego użytku Klips na nos wielorazowego użytku Komora inhalacyjna Krążki pilożelowe do Nanoductu Linia infuzyjna do pompy objętościowej Infusomat Linia próbkowania gazów typu SCIO, kompatybilna z aparatem do znieczulenia firmy Drager Papier termoczuły do drukarki sterylizatora plazmowego Papier termoczuły do videoprinterów UPP210 HD Pęseta metalowa do usuwania kleszczy Pojemnik szklany Uszczelka do butli z nakręcaną plastikową pokrywą, do ssaka MEVAX Prowadnica Eschmanna Prowadnik do trudnej intubacji z możliwością wentylacji Przewód łączący rurkę intubacyjną z manometrem VBM Przyłbica ochronna Szczoteczka cytologiczna Test biologiczny do sterylizacji plazmowej BI CycleSure Ustnik papierowy do spirometru Lungtes Włóknina do sterylizacji plazmowej Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki intubacyjnej Zestaw do kolografii z barytem Sterylny fartuch Koszule zabiegowe dla pacjenta. Przylepiec z elastycznej włókniny przepuszczalnej dla pary wodnej i powietrza Benzinum Kapsułki skrobiowe

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumpluc.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Okólna 181 Łódź, Pawilon Administracyjny (I piętro) Dział Zamówień Publicznych.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 09:00, miejsce: ul. Okólna 181 Łódź, Pawilon Administracyjny (II piętro) Kancelaria Zespołu