KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg na budowę S8 za 436 mln zł rozstrzygnięty

GDDKiA dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na jedno z dwóch zadań dotyczących projektowania i rozbudowy drogi krajowej nr 8 w woj. mazowieckim - pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem - do parametrów trasy ekspresowej.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze to fragment o długości 9,9 km, który rozpoczyna się w Radziejowicach i kończy w Przeszkodzie. Natomiast drugie zadanie obejmuje fragment trasy od Przeszkody do Paszkowa o długości 11,6 km.
Źródło: www.wnp.pl