KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg na budowę S7 za blisko 0,7 mld zł rozstrzygnięty

GDDKiA dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Ostróda Południe do węzła Olsztynek Zachód. Ich łączna wartość wynosi niemal 0,7 mld zł brutto.

Przetarg obejmuje budowę trasy o długości 20,1 km od węzła Ostróda Południe do węzła Olsztynek Zachód. Zadanie podzielono na dwie części: Ostróda Południe - Rychnowo (9,4 km) i Rychnowo - Olsztynek Zachód (10,7 km).

Źródło: www.wnp.pl