KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Sita szczelinowe, sita plecione, sita blaszane, sita modułowo - gumowe, sita typu OSO, sita poliuretanowe oraz kosze sitowe.

Miejsce i termin składania:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2015-10-07 23:59