KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Remont kruszarek kęsów

Strona WWW:

https://aukcje-khw.coig.biz/nowe.php

Opis:

Remont kruszarek kęsów
Pozycje ujęte w aukcji:
 Informacje dodatkowe: 
Lp. Nazwa Ilość JM Skok[min/max] Kierunek licytacji
1 Kruszarka SKORPION-1800P - Prot. 396/1M/P/pr2/2015 1 szt. [Brak / Brak]Otwarcie:

Czas zakończenia ofertowania:  2015-12-10 13:00:00   Czas rozpoczęcia aukcji: 2015-12-11 09:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2015-12-11 09:15:00    Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)   od momentu ostatniego postąpienia.Udział w aukcji musi byc poprzedzony wpłatą wadium w wysokości: 0 zł.

Miejsce i termin realizacji:

W wymaganiach

Wymagania:

Dokumenty wymaganeKalkulacja remontu