KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Noże (bijaki) do kruszarki

Strona WWW:
http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/przetarg/19939/

Opis:

Noże (bijaki) do kruszarki PAT/WB-1300
Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary
Uwagi
1.
nóż 136-40 rys .PAT.03.001-10.003
PAT/WB-1300
8 szt.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2016-01-15 23:59

Otwarcie:

Czas aukcji Data: 20.01.2016 Godzina rozpoczęcia aukcji: 12:30

Miejsce i termin realizacji:

Warunki płatności
Przelew do 120 dni od daty dostarczenia f-ry do ZLM JSW S.A.
14. Termin dostawy
Do 19.02.2016 r.
15. Sposób dostawy
Na koszt sprzedającego na magazyny ZLM JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.