KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Dostawa sprężyn śrubowych fi 18 walcowych naciskowych

Opis:

Dostawa sprężyn śrubowych fi 18 walcowych naciskowych (kruszarka KWK100u)do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek gr.287-6
Pozycje ujęte w aukcji:
Lp. | Nazwa | Ilość | JM | Skok[min/max] | Kierunek licytacji
1 | SPRĘŻYNA ŚRUBOWA Q 18 DZ-125 DP-107 DW-89 S-42 Z-8 LO-360 PN-M-80700 WALCOWA NACISKOWA | 10 | szt. | [1.90 zł / 0.00 zł] |
Dokumenty wymagane
Oświadczenie o spełnianiu warunków

Otwarcie:

Czas zakończenia ofertowania: 2016-03-31 10:00:00 Czas rozpoczęcia aukcji: 2016-04-01 13:00:00 Czas zakończenia aukcji: 2016-04-01 13:15:00 Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 5 minut(y) od momentu ostatniego postąpienia

Kontakt:

Kontakt z
Imie, Nazwisko | Telefon | Email | Godziny urzędowania
Jarosław Szczepański | 327181147 | j.szczepanski@weglokokskraj.pl |

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:

AUK/6/KEG/2016/0213