KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: DOSTAWA SIT PROGRESS.

Opis:
DOSTAWA SIT PROGRESS TYTAN DO KHW S.A. W OKRESIE OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 31.12.2015R
LISTA POZYCJI PRZETARGU
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupy przetargowe Ilość JM
1 20-0F-000.00.23 SITO PROGRESS TYTAN OCZKO 80X80MM 1100X2160MM DRUT 22MM OKUCIE UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ SITA DO BELEK PRZESIEWACZA WK-2,2X5,5 0431 - CZĘŚCI PRZESIEWACZY
5 szt.
Przedmiotem zamówienia objętym postępowaniem jest(są)
DOSTAWA SIT PROGRESS TYTAN DO KHW S.A. W OKRESIE OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 31.12.2015R.
wymienionych w formularzu cenowym.
1.1 Sita zgrzewane powinieny spełniać wymogi techniczne dla urządzeń stosowanych
w zakładach przeróbki mechanicznej węgla.
Podstawowe wymagania techniczne:
- sito powinno być wykonane z drutu fi 22 mm,
- oczko sita - 80x80 mm,
- wymiary sita ? 1100x2160 mm,
- okucie wykonane w sposób umożliwiający montaż sita do belek przesiewacza WK-2,2x5,5.
Miejsce i termin składania:

Czas zakończenia ofertowania: 2015-08-25 09:00:00

Miejsce i termin składania:
Czas zakończenia ofertowania: 2015-08-25 09:00:00