KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Dostawa segmentów kruszących do kruszarki dwuwalcowej

Dostawa segmentów kruszących 14/29 do kruszarki dwuwalcowej KD 600x500 dla KWK Chwałowice     
Pozycje ujęte w aukcji:
Lp. | Nazwa | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kierunek licytacji
1 | SEGMENT KRUSZĄCY 14/29 WA-2226.14.004 KRUSZARKA DWUWALCOWA KD 600X500 WAMAG | 295-28-01 - Części zamienne do kruszarek - NOWOMAG | 12 | szt. |

Otwarcie:

Czas zakończenia ofertowania:  2015-12-21 11:00:00   Czas rozpoczęcia aukcji: 2015-12-21 13:00:00       Czas zakończenia aukcji: 2015-12-21 13:15:00    Jeżeli w ciągu ostatnich 2 minut(y) aukcji nastąpi postąpienie to czas zakończenia aukcji zostanie wydłużony i będzie wynosił 2 minut(y)   od momentu ostatniego postąpienia

Wadium:

0 zł

Wymagania:

Dodatkowe informacje dotyczące aukcji:
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia | 90 dni
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 120 dni
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 12 m-cy
4. Termin obowiązywania umowy | 29.02.2016
Uwaga
1.
Jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Kompani Węglowej S.A. i posiada status Kwalifikowanego Dostawcy lecz nie zadeklarował w Portalu Dostawcy KW S.A. zgłoszenia w zakresie grupy asortymentowej, której przedmiot niniejszego postępowania (aukcji) dotyczy a jest zainteresowany złożeniem oferty w tym postępowaniu, powinien zalogować się na swoje konto w Portalu Dostawcy KW S.A. i dokonać wyboru w/w grupy asortymentowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia oferty w Portalu Aukcyjnym.
2.
Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w Centralnej Bazie Kwalifikowanych Dostawców Kompani Węglowej S.A. a jest zainteresowany ubieganiem się o zamówienia udzielane w trybie aukcji "spotowych" winien dokonać rejestracji do Centralnej Bazy Kwalifikowanych Dostawców na zasadach określonych w Portalu Dostawcy KW S.A. dostępnym poprzez stronę internetową Zamawiającego www.kwsa.pl (przycisk Centralna Baza Kwalifikowanych Dostawców) lub bezpośrednio na stronie internetowej Portalu Dostawcy KW S.A. pod adresem:
https://dostawca-kw.coig.biz/