KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: DOSTAWA KLINÓW DREWNIANYCH

Miejsce i termin składania:

Czas zakończenia ofertowania: 2015-12-07 10:30:00

Otwarcie:

Data otwarcia ofert: 2015-12-07 10:31:00

Miejsce i termin realizacji:

W wymaganiach

Wadium:

nie wymagane

Opis:
DOSTAWA KLINÓW DREWNIANYCH DO KHW S.A. W OKRESIE OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO DNIA 31.12.2016R
LISTA POZYCJI PRZETARGU
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupy przetargowe Ilość JM
1 KLIN PRZESIEWACZA WYMIAR 230X50X50mm KĄT ŚCIĘCIA 30 STOPNI 0991 - NABIJAKI,TRZONKI DO ŁOPAT,KILOFÓW,MŁOTK.
1575 szt.
2 KLIN DREWNIANY DŁUGOŚĆ 90mm WYSOKOŚĆ 20mm SZEROKOŚĆ 50mm 0991 - NABIJAKI,TRZONKI DO ŁOPAT,KILOFÓW,MŁOTK.
24000 szt.
Przedmiotem zamówienia objętym postępowaniem jest(są)
DOSTAWA KLINÓW DREWNIANYCH DO KHW S.A. W OKRESIE OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO DNIA 31.12.2016R.
wymienionych w formularzu cenowym.
1.1. kliny drewniane muszą być wykonane z drewna przesuszonego, z powierzchniami gładko obrobionymi,
wolne od pęknięć wzdłużnych, sęków i sinicy, wymiary jak w opisie przedstawionym w formularzu cenowym.