KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych

Opis:
Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary
Uwagi
1.
człon łańcucha z kubełkiem B-1000
wykonanie ciężkie dla KWK Krupiński
7 szt.
2. wykładziny do kruszarki UP - pakiet 1 pakiet
3.
sito z blachy do WK-1 2,6x5
3375x2550 oczko 80x80 18G2A
1 szt.

Miejsce i termin składania:

9. Czas aukcji
Data: 25.02.2016
Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:00:00
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2016-02-22 23:59:00

Miejsce i termin realizacji:

14. Termin dostawy
do 30.06.2016
15. Sposób dostawy
Na koszt sprzedającego na magazyny ZLM JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.