KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych

Przedmiot:
Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych
Kontakt:

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów +48 32 756 42 11, +48 32 756 42 34,
+48 32 756 40 62.
Kontakt w sprawach formalnych
Dział Przetargów nr tel.: 032 756 4211, 032 756 4066, 032 756 4095
12. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Anna Wojtala , nr tel.: 32 756 4051

Numer dokumentu:

116/A/DZZ/16

Źródło:

Internet i własne