KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych

Miejsce i termin składania:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2015-12-23 23:59

Otwarcie:
Czas aukcji Data: 30.12.2015 Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:00