KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2015-09-28 23:59:00

Otwarcie:

Czas aukcji Data: 02.10.2015 Godzina rozpoczęcia aukcji: 13:00

Opis:

Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych
JSW S.A.

Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary
Uwagi
1.
skrobak wstępny rys. TK-HM-1400
EL-PC L-1400 dla KWK Krupiński
1 komplet
2.
amortyzator fi100x35 W75.011-22
WOW-1,3 dla KWK Krupiński
12 szt.
3.
amortyzator fi100x55 W75.011-21
WOW-1,3 dla KWK Krupiński
12 szt.
4.
uchwyt krążnika dolnego fi 133 ZP-
1820 dla KWK Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie Ruch Jas-Mos
100 szt.
5.
płyta membranowa środkowa
HWHCC060010 Diemme GHT 1500
dla KWK Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie Ruch Jas-Mos
5 szt.
6.
wał 192-12-02A do mechanizmu
wirnikowego flotownik IZ-12 dla KWK
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch
Borynia
1 szt.
7. listwy dociskowe dla KWK Pniówek 1 pakiet
8.
listwa mocująca 750 nr rys.PW-
126.01.10 przesiewacza PWP-1 dla
KWK Budryk
120 szt.
9.
listwa Sandwicz z fartuchem z
tworzywa sztucznego B-1000 dla
KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Ruch Borynia
1 szt.
10.
listwa zgarniająca Indutechnik nr
001.100.1210.LZP z węglikiem
spiekanym o symbolu WSITPL1210
dla szer. taśmy 1400 mm dla KWK
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch
Jas- Mos
1 szt.
11.
listwa skrobaka dokładnego rys. MAEL-
0990 L-1200 dla KWK Pniówek
1 komplet
2/8
12.
śruba widełkowa m16x50 K101-10-3-
4 przesiewacz WP dla KWK Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas- Mos
100 szt.
13.
śruba kabłąkowa M20 do mocowania
sit W71.028.03.05/2 WK-1 2,6x5 dla
KWK Budryk
150 szt.
14.
wózek rozsuwu płyt tkn-1515 prasa
filtracyjna - nawrotny dla KWK
Knurów - Szczygłowice Ruch
Szczygłowice
4 szt.
15.
bęben odchylający z wieszakiem bez
skrobaka A219/55-1000 M814-1401
dla KWK Pniówek
1 szt.
16.
bęben odchylający z wieszakiem bez
skrobaka A219/55-1400 M814-1401
dla KWK Pniówek
2 szt.
17.
bęben odchylający z wieszakiem bez
skrobaka A324/65-1400 M814-1402
dla KWK Pniówek
1 szt.
18.
bęben odchylający z wieszakiem bez
skrobaka A324/65-1600 M814-1402
dla KWK Pniówek
1 szt.
19.
podstawa (zestaw) trojkrążnikowa
NG-2000/159/30 oc
uchwyty+normalia bez krążników dla
KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Ruch Borynia
5 szt.
20.
uchwyt krążnika dolnego fi-133 ZP-
3.01/377 dla KWK Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie Ruch Jas-Mos
100 szt.
21.
ruszt z blachą sitową 8x35
rys.W74.004-09/1 OS-36 D3E - sito
wykonane z blachy nierdzewnej - dla
KWK Budryk
6 szt.
22.
krążek gumowy 200X42 HK206B
przesiewacz CDR-85 dla KWK
Knurów - Szczygłowice Ruch
Szczygłowice
256 szt.
23.
lamela gumowa 30-of-010
przesiewacz CDR-85 Progress Eco
dla KWK Knurów - Szczygłowice
Ruch Szczygłowice
240 szt.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2015-09-28 23:59:00

Otwarcie:

Czas aukcji Data: 02.10.2015 Godzina rozpoczęcia aukcji: 13:00