KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Części do kruszarki kęsów.

Przetarg aukcja elektroniczna - Polska. Przedmiot: Części do kruszarki kęsów.
Opis:

Części do kruszarki kęsów typu KKBW-1
Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary
Uwagi
1.
Końcówka wlotowa rys. KR-001 010
200 kruszarka KKBW-1
1 szt.
2.
Końcówka wylotowa rys. KR-001 010
300 kruszarka KKBW-1
1 szt.
3.
Ślizg rys. KR-001 010 400 kruszarka
KKBW-1
2 szt.
Miejsce i termin składania: