KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg: Wykonanie płyt pancernych do kruszarki młotkowej

https://platforma.opennexus.pl/transakcja/32257

Opis:

Wykonanie płyt pancernych do kruszarki młotkowej
Nazwa: Płyta pancerna 40.99.01.0.22a
Opis: Kruszarka młotkowa
Ilość: 2 [szt.]

Miejsce i termin składania:

Rozpoczęcie transakcji: 2015-06-15 09:32:41
Zakończenie transakcji: 2015-06-17 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:

Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw
Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże