KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg: Dzierżawa sita mobilnego- wielozadaniowego przesiewacza bębnowego

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.msokkozle.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: : Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Spółka z o. o. 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Naftowa 7.

Dzierżawa sita mobilnego- wielozadaniowego przesiewacza bębnowego
a) zamówienie obejmuje dzierżawę sprzętu specjalistycznego służącego do przesiewania odpadów komunalnych o mocy do 100 kW, o długości bębna 7 000 mm + - 300 mm i średnicy 2 000 mm + - 300 mm oraz wielkości oczka 80 mm, wraz z podajnikami tylnim i bocznym. b) usługa obejmuje stanowiskowe przeszkolenie operatora sprzętu c) wszelkie naprawy sprzętu będą wykonywane przez zleceniobiorcę i realizowane w terminach określonych w umowie d) planowany minimalny czas pracy urządzenia to 160 motogodzin na miesiąc, olej napędowy niezbędny do pracy maszyny dostarcza zleceniodawca e) usługa będzie wykonywana na terenie RCZiUO Czysty Region Sp. z o. o. w K-Koźle ul. Naftowa 7, f) zamówienie obejmuje dostawę i odbiór zamówionego sprzętu na RCZiUO Czysty Region Sp. z o. o. w K-Koźle ul. Naftowa 7, g) Termin realizacji - przetarg obejmuje dzierżawę w w sprzętu na okres od 01.07.2015r. do 31.12.2015r. h) Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo podnajmu wydzierżawionego sprzętu